Welkom op de website van Blaak & Breederveld

Kwaliteitshandboek

Blaak & Breederveld heeft een kwaliteitshandboek opgesteld met name om te kunnen waarborgen dat de uitgevoerde werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende rapportages te allen tijde voldoen aan de kwaliteitseisen die daaraan uit oogpunt van vaktechnische verantwoordelijkheid worden gesteld (met andere woorden: voldoen aan in- en externe wet- en regelgeving).

Het kwaliteitshandboek van Blaak & Breederveld Accountants kunt u via onderstaande link raadplegen.

Kwaliteitshandboek (in PDF-formaat)