Administratie loonbelasting tot 1 juli soepeler

Publicatiedatum 08-02-2021

Als werkgever heeft u voor de loonbelasting te maken met tal van administratieve verplichtingen. Vanwege de aanhoudende coronacrisis is versoepeling van een aantal van deze verplichtingen verlengd tot 1 juli 2021.

Administratieve verplichtingen

AdministratieAdministratieve verplichtingen hebben vaak te maken met het correct kunnen inhouden van loonheffing en premies werknemersverzekering. Zo moet u van uw werknemers bijvoorbeeld de identiteit vaststellen en controleren. Ook kunnen scholieren en studenten bijvoorbeeld een verklaring inleveren, waardoor u minder loonheffing hoeft in te houden.

Sancties

Kunt u vanwege de coronacrisis niet aan alle gestelde administratieve verplichtingen voldoen, dan krijgt u hiervoor geen sanctie opgelegd. Voor een werknemer waarvan u de identiteit nog niet heeft kunnen vaststellen, krijgt u dus geen boete en hoeft u ook het anoniementarief niet toe te passen.

Let op! U moet al uw administratieve verplichtingen weer nakomen zodra dit weer mogelijk is, of wanneer de versoepeling wordt opgeheven. Anders kunt u wel een sanctie krijgen.

Uitstel verlengd

De versoepeling gold in eerste instantie tot 1 april 2021, maar is vanwege de aanhoudende coronacrisis verlengd tot 1 juli van dit jaar.

Let op! Dat u niet aan uw administratieve verplichtingen kunt voldoen, moet aantoonbaar te wijten zijn aan corona. Bijvoorbeeld vanwege het feit dat uw werknemers thuiswerken.

Jouw talent optimaal benutten. Dat is werken bij Blaak & Breederveld.